Uudis

Alustame laste registreerimist 2017/18 õppeaasta 1. klassi

15. jaanuar, 2017

Käes on väga oluline otsustamise hetk peredele, kus kasvavad sel sügisel kooliteed alustavad lapsed. Vahel käib lapse koolivaliku tegemine lihtsalt – laps läheb kooli, kus õpib ees vanem õde-vend või kus on varem õppinud tema vanemad. On lapsi ja peresid, kelle jaoks kooli valimine nii libedalt ei käi.

 

Koolist saadava hariduse tähendus on viimase paarikümne aastaga väga palju muutunud. Üha rohkem on peresid, kes leiavad, et nende lapsi peaks koolis toetama teisel viisil, kui toetati omal ajal meid, praeguseid vanemaid. Põlvamaa lapsevanemad on nii mõnegi teise Eesti maakonnaga võrreldes eelistatud olukorras – meie maakonnas on lapsevanemal võimalus lisaks kooli MAJALE valida, millisel pedagoogikal põhinevat haridust oma lapsele pakkuda.

 

Põlva vallas  Rosmal tegutseb juba üle 25 aasta  waldorfpedagoogiline kool. Üle Eesti on kümme waldorfkooli, mille õppekava järgib riiklikke raamnõudeid ning mahub riiklike ettekirjutuste sisse. Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on üheksaklassiline kool, mille lõpetajad on üheksa aastase õppetöö tulemusena läbinud riikliku põhikooli programmi. Rosma waldorfkooli õpilased lõpetavad põhikooli riiklike eksamite ja lõputunnistustega nagu kõik teised põhikoolide lõpetajad Eestis. Edasine haridustee valik sõltub juba koolilõpetaja eelistustest ja võimetest. Eelmisel kevadel Rosma kooli lõpetanud kuuest noormehest viis jätkab täna õpinguid erinevates gümnaasiumites, üks noormees valis edasiõppimiseks Tartu Kutsehariduskeskuse.

 

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on kool tervetele ja elurõõmsatele lastele. Nii hariduslike kui füüsiliste erivajadustega lapsi võetakse vastu vaid lapsevanemate ja kooli kokkuleppel, kui on võimalik tagada konkreetsele lapsele vajalik parim toetus.

 

Miks on üle 100 lapse vanemad Põlvamaal valinud waldorfpedagoogilise lasteaia või kooli?  Mille poolest waldorfkool tavakoolist erineb? Kuidas erineb lapsevanemaks olemine tava- ja waldorfkoolis? Kas ja miks panna laps waldorfkooli? Nendele ja kõikidele teistele just teid huvitavatele küsimustele püüame vastuseid leida Rosma waldorfkooli lastevanemate poolt kooli tulevastele vanematele korraldataval teeõhtul, mis toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2017 kell 18.00 – 19.30 Rosma külas asuvas koolimajas.

 

Märtsi alguses toimub Johannese Kooli ja Lasteaia avatud uste päev, kus ootame Rosmale kooli uudistama juba lisaks vanematele ka tulevasi koolilapsi. Täpsem info avatud uste päeva kohta ilmub lähiajal kooli kodulehel.

 

Tule ja uuri waldorfkooli kohta, et teha teadlik valik oma lapse arengu parimaks toetamiseks.

 

Kohtumiseni Rosmal!