Uudis

Avame uue lasteaiarühma Lepatriinu lasteaias

5. august, 2020

Vanemate jätkuva huvi ja soovi tõttu  waldofrpedagoogika vastu avame koostöös Põlva vallaga alates 1. sept. Lepatriinu lasteaias waldorfpedagoogikal põhineva rühma.

Rühmas on 18-20 last vanuses 2-7 eluaastat. Päevarütm ja nädalarütm, ning õppe ja kasvatustöö jätkuvad sarnaselt Rosma lasteaiale, samuti toimuvad ühised peod ja üritused.

Lasteaias asuvad tööle kogenud õpetajad: Mari-Liis Oras ja Mari-Liis Sander, õpetaja abina Julia Kurusk.

Lähem info: liisa.maasik@rosmakool.ee

Täname Põlva Valda ja Lepatriinu Lasteaeda