Otsime majahaldjat!

19. august, 2018

Koolialguse aktus 1.sept, kell 12.00

19. august, 2018

AUGUST
Ellen Niit

Õun õhetab
ja kahkjaks tõmbub rukis.
Suur küpsemine kõigest üle käis.
Öö kõnnib juba pehmeis mustis sukis
ja pihlakad on äkki marju täis.

Näe, koolijütse,
värskeid koolijütse
on äkki valmis saanud
terve sülem!

Ja nende tuliuusi koolimütse
augustipäike
naerdes kuldab üle.

Armas koolipere! Koolialguse aktus toimub 1. sept. laupäeval, kell 12.00.

Kohtumiseni

Otsime toitlustajat alates august 2018.

11. juuni, 2018

Konkurss toitlustamisteenuse osutamiseks 2018_2019 _2020_2021

Otsime direktorit!

21. mai, 2018

MTÜ Rosma Haridusselts 
kuulutab välja konkursi

 • Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal direktori ametikohale.

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on 1989. aastal kodanikualgatusena rajatud põhikool ja lasteaed. Meie õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale.

Konkursil valituks osutunuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal direktori 0,5 töökoormusega ametikoha täitmiseks. Tööleasumise aeg on august 2018.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsus,

 • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus,

 • teadmised waldorfpedagoogikast või soov neid omandada

 • õpetajakutse ning valmisolek ainetundide andmiseks,

 • eesti keele oskus kõrgtasemel,

 • heal tasemel arvuti- ja dokumentide koostamise oskus,

 • vastutustunne, korrektsus, täpsus, laitmatu maine,

 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus,

 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ning essee teemal: „Minu nägemus direktori rollist kollegiaalselt juhitavas koolis”

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 15.06.2018 MTÜ Rosma Haridusseltsile aadressil Värska mnt mnt 4, Rosma, Põlva vald, 63221 Põlva maakond või digitaalselt e-posti aadressil info@rosma.edu.ee. Kontaktisik : Liisa Maasik, tel.nr 5560 2169

9. klassi lõpuaktus 15.06, kell 15.00

21. mai, 2018

Olete oodatud 9. klassi lõpuaktusele 15. juuni, kell 15.00.

Pille Kriisa loeng seminar 10.05. kell 17.30 Põlva Gümnaasiumis

4. mai, 2018

Nukukursus lasteaias

20. aprill, 2018

Vanematekooli viimane loeng sel aastal!

4. aprill, 2018

Toimub laupäeval, 7 aprillil, kell 10.00-14.00.

Teema on asjakohane: MEELED KEVADESSE VALLA!

Kas tead, et mõttemeel polegi lapse puhul mõtteharjutustega arendatav, vaid baasmeelte kaudu? Mis on mina-meel? Mida tähendab kõigi meeltega õppimine?

Heli Kudu ja Riina Velmet avavad neid ja teisigi küsimusi mitmekülgselt, nö meelte kaudu.

Otsime 5. klassi õpetajat

20. märts, 2018

Johannese Kool Rosmal otsib 5 klassi õpetajat.

Kandideerimistingimused: kõrgharidus, soovitavalt pedagoogikaalane. Tahe panustada iga õpilase arengusse ja huvi waldorfpedagoogika vastu ja soov ennast sel alal täiendada. Kandideerimiseks tuleb esitada CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri. Dokumentide esitamise tähtaeg 1. aprill 2018. Tööle asumise aeg 1. september 2018. Dokumendid saata e-posti aadressil: info@rosma.edu.ee

20 aprill kell 12:30 tantsupidu Rosma koolimajas

17. märts, 2018

Tantsudega astuvad ette nii rahva kui peotantsijad ja samuti saavad “jalga proovida” ka pealtvaatajad.