Mardilaat 09.11, kell 16.30

5. november, 2018

Eripedagoog Pille Kriisa loeng seminarid

17. oktoober, 2018

MTÜ Rosma Haridusselts annab teada, et sel õppeaastal on taas võimalik osa võtta suurepärase lektori eripedagoog Pille Kriisa loeng-seminaridest

Loengusarja Eripedagoog Pille Kriisa loengud 2018-2019 idee on ajendatud soovist ennetada põhikooli ealiste ja gümnaasiumi õpilaste riskikäitumist järgmistes valdkondades: alkoholi, tubaka, narkootiliste ainete tarvitamine ning teavitada õpetajaid, lapsevanemaid ja Põlva valla kogukonnaliikmeid laiemalt nimetatud olukorrast ja anda juhiseid õpilaste märkamiseks, toetamiseks erinevates olukordades. Samuti vähendada õpilaste, sealhulgas erivajadustega õpilaste väljalangevust, pakkudes neile vajalikku abi, et vältida nende eemaldumist koolist ja riskirühmadesse sattumise ohtu.

Loengseminarid toimuvad:

3. okt Koolikiusamine ja sekkumisviisid Kell: 17.30-20.00

31.okt Kaasav haridus tänapäeva koolis Kell: 17.30-20.00

28.nov Koolistress ja lapse toetamine Kell: 17.30-20.00

16.jaan Noorte kaasamine ja motiveerimine Kell: 17.30-20.00

20.veebr Minapilt ja kiitmise mõju sellele Kell: 17.30-20.00

1. märts Usaldusliku suhte loomine laste ja noortega Kell: 17.30-20.00

Loengud toimuvad Põlva Gümnaasiumis, Piiri tn.1

Loengud on tasuta.

Seltsi üldkoosolek 30.08, 17.30

19. august, 2018
Tervist head vanemad!
Ootame teid õppeaasta alguse suurele üldkoosolekule. Oodatud on kõik vanemad, mitte ainult seltsi liikmed, kuna juttu tuleb nii eelmise õppeaasta lõpus toimunud sisehindamisest kui ka uue aasta tööplaanidest, üritustest, tähtsamatest kuupäevadest jne.
Üldkoosolek toimub 30. augustil algusega 17.30 Rosma koolimajas.
Päevakord:
-Ülevaade sisehindamise aruandest
-Ülevaade üldtööplaanist ja tuleva õppeaasta sündmustest koolis ja lasteaias.
-Soodustuste andmise kord uuel õppeastal.
-Jooksvad küsimused (tahvlikorjandus)
Kui keegi ei saa seltsi liikmena osaleda, siis tuleb volitada mõnda teist seltsi liiget ennast esindama. Volitused tuua büroosse või saata info@rosma.edu.ee, hiljemalt kell 12 samal päeval.
Kes veel seltsi liikmed ei ole, on võimalus kirjutada kas eelnevalt büroos või ka koosoleku eel seltsi liikmeks astumise avaldus.
Rosma Haridusseltsi juhatus

Talgupäev 25.08

19. august, 2018

Hea lapsevanem ja kooli sõber!

 

Oled oodatud Rosma ja Himmaste koolimajadesse talgupäevale 25. augustil, algusega 10.00-14.00. Seame ühiselt koolimaja 1. sept korda. Plaanis on koridoride ja teiste ühiskasutuses ruumide värvimine ja laseerimine.

Oma tulekust anna teada liisa.parimuskool@gmail.com.

Kohtumiseni!

Direktori ametikoha konkurss pikenes kuni 14.09.

19. august, 2018

Otsime köögiabilist!

19. august, 2018

Otsime majahaldjat!

19. august, 2018

Koolialguse aktus 1.sept, kell 12.00

19. august, 2018

AUGUST
Ellen Niit

Õun õhetab
ja kahkjaks tõmbub rukis.
Suur küpsemine kõigest üle käis.
Öö kõnnib juba pehmeis mustis sukis
ja pihlakad on äkki marju täis.

Näe, koolijütse,
värskeid koolijütse
on äkki valmis saanud
terve sülem!

Ja nende tuliuusi koolimütse
augustipäike
naerdes kuldab üle.

Armas koolipere! Koolialguse aktus toimub 1. sept. laupäeval, kell 12.00.

Kohtumiseni

Otsime toitlustajat alates august 2018.

11. juuni, 2018

Konkurss toitlustamisteenuse osutamiseks 2018_2019 _2020_2021

Otsime direktorit!

21. mai, 2018

MTÜ Rosma Haridusselts 
kuulutab välja konkursi

 • Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal direktori ametikohale.

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal on 1989. aastal kodanikualgatusena rajatud põhikool ja lasteaed. Meie õppekava on riiklikult tunnustatud ja tugineb waldorfpedagoogikale.

Konkursil valituks osutunuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal direktori 0,5 töökoormusega ametikoha täitmiseks. Tööleasumise aeg on august 2018.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud põhikooli direktori kvalifikatsiooninõuetele – magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning juhtimiskompetentsus,

 • vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus,

 • teadmised waldorfpedagoogikast või soov neid omandada

 • õpetajakutse ning valmisolek ainetundide andmiseks,

 • eesti keele oskus kõrgtasemel,

 • heal tasemel arvuti- ja dokumentide koostamise oskus,

 • vastutustunne, korrektsus, täpsus, laitmatu maine,

 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus,

 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • sooviavaldus mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks ning essee teemal: „Minu nägemus direktori rollist kollegiaalselt juhitavas koolis”

 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,

 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 15.06.2018 MTÜ Rosma Haridusseltsile aadressil Värska mnt mnt 4, Rosma, Põlva vald, 63221 Põlva maakond või digitaalselt e-posti aadressil info@rosma.edu.ee. Kontaktisik : Liisa Maasik, tel.nr 5560 2169