Alustab eelkool 28.10

14. oktoober, 2020
28. oktoobril alustab Rosma kooli eelkool Ootame meie eelkooli kõiki 2021 kooli minejaid (sh koduõppele)
Eelkoolis:
– Laulame ja mängime ringmänge
– Retsiteerime luuletusi ja kuulame muinasjutte
– Õpime Inglise ja vene keelt läbi mängu ja liikumise
– Maalime, joonistame ja meisterdame
Kui soovid waldorfpedagoogikast rohkem teada, on võimalus osaleda peagi alustavas vanemate koolis. Meie koolil on 30 aastat tegutsemiskogemust, riiklikult tunnustatud waldorfpedagoogikal põhinev õppekava ja HTM-i tähtajatu tegevusluba.
Toimumisaeg: Alates 28. okt, kolmapäeviti kell 13.30-14.45.
Rosma lasteaia lastele on eelkool tasuta, teistele 3 eur kord.
Toimumiskoht: Rosma koolimaja (Värska mnt. 4)
Eelkooli viivad läbi Rosma kooli õpetajad.
Registreerimine ja info: liisa.maasik@rosmakool.ee, 55602169

Õppeaasta algas loovusnädalaga

1. september, 2020

Rosmal alustatakse uut õppeaastat loovusnädalaga
Põlva külje all asuvas waldorkoolis Rosmal alustatakse uut kooliaastat
loovusnädalaga, mida aitavad sisustada kolleegid Saksamaalt.
Loovusnädalal ehitatakse looduslikest materjalidest kõlapille, vesteldakse
koolirahvaga maailma asjadest, tehakse erinevaid käelise tegevuse
töötubasid ja õpitakse üksteise tegemistest Steiner filosoofial põhinevas
waldorfkoolis.
Rudolf Steineri õpetus käsitleb vaimsuse arendamist läbi keskendumise ja
helimaailma. Lähtutakse põhimõttest, et inimene on osa kosmosest,
universumist ning need mõjud, mis tulevad meile maailmaruumist on
meie igapäevaelu mõjutajad. Laste puhul on pigem nii, et õpetamine
lähtub eeskätt praktilistest tegevustest, vahetust kogemusest ja tehtu
kogemuslikust mõtestamisest, seetõttu on loovusnädalal ka palju praktilisi
tegevusi, nt pillide meisterdamisest ja ka nendega musitseerimist
Rosma koolis õpib 105 õpilast ja esimese klassis alustas tänavu 18
õpilast.
Täiendav info tel. 50 69616, Rosma kooli õppejuht Marika Nurmsalu. Ja tel
55602169 Rosma kooli tegevjuht Liisa Maasik
Pressiteate koostas:
Kaja Tampere
tel 5118765
e-post: kaja.tampere@gmail.com

Avame uue lasteaiarühma Lepatriinu lasteaias

5. august, 2020

Vanemate jätkuva huvi ja soovi tõttu  waldofrpedagoogika vastu avame koostöös Põlva vallaga alates 1. sept. Lepatriinu lasteaias waldorfpedagoogikal põhineva rühma.

Rühmas on 18-20 last vanuses 2-7 eluaastat. Päevarütm ja nädalarütm, ning õppe ja kasvatustöö jätkuvad sarnaselt Rosma lasteaiale, samuti toimuvad ühised peod ja üritused.

Lasteaias asuvad tööle kogenud õpetajad: Mari-Liis Oras ja Mari-Liis Sander, õpetaja abina Julia Kurusk.

Lähem info: liisa.maasik@rosmakool.ee

Täname Põlva Valda ja Lepatriinu Lasteaeda

Kooliaasta alguse sündmused

5. august, 2020

Hea koolipere!

Kooliaasta on peagi algamas ja tulemas järgnevad sündmused:

Infokohvik vanematele 18.08, kell 18.00 Rosma koolimajas. Teemad palun saata hiljemalt 11.08, aadressil ragnar.kurm@gmail.com

Talgupäev Rosma ja Himmaste koolimajas 19. august, kell 10-16.00. Talgupäeval seame koolimaja  uueks õppeaastaks valmis. Kel klassid juba laseeritud uurib oma klassiõpetajalt, kas on vajadus tulla. Kohtumiseni.

23-25. august toimuvad Mammaste Tervisespordikeskuses 5.klasside Olümpiamängud, mis kevadel edasi lükati. Sinna kogunevad waldorfkoolide 5.klassid üle terve Eesti.

31.august algab kooliaasta:

1.klassi aktus, kell 11.00

Kogu koolipere aktus kell 12.00

Loovusnädal 31.august kuni 4. september.

10. september, kell 17.30 Seltsi Üldkoosolek

 

Kohtumiseni koolis!

 

 

Otsime klassiõpetajaid!

30. juuni, 2020

Kooliaasta lõpu sündmused

5. juuni, 2020

Õppeaasta lõppeb järgnevalt!

Lasteaia rühmade lõpupiknikud 19.06, kl 10.00

Pildistamine 11.06, kell 9.30

1.klass saab tunnistused 10.06, kl 9.00 (Himmaste)

2.klass saab tunnistused 10.06, kl 9.30 (Himmaste)

3.klass saab tunnistused 10.06, kl 10.00 (Himmaste)

Pidulik riietus, peale tunnistuste saamist fotograaf

4.klass saab tunnistused 11.06, kl 10.00 (Rosma)

5.klass saab tunnistused 11.06 kl 12.00 (Rosma)

6.klass saab tunnistused 11.06, kl 13.00 (Rosma)

7.klass saab tunnistused 10.06, kl 11.00 (Rosma)

8.klass saab tunnistused 10.06, kl 12.00 (Rosma)

9.klass saab tunnistused 10.06, kl 14.00 (Rosma)

Pidulik riietus, peale tunnistuste saamist fotograaf

9.klassi lõpuaktus toimub 13.06, kell 16.00!!!

 

Kooli õppematerjalid

16. märts, 2020

Kuni Stuudiumi käivitumiseni on kooli õppematerjalid kättesaadavad siin.

Kool on distantsõppel ja lasteaed ajutiselt suletud

15. märts, 2020
Anname teada, et seoses COVID-19 koroonaviiruse leviku tõkestamisega, on kool ajutiselt distantsõppel ja lasteaed suletud. Eriolukord on kehtestatud 1. maini. Olukorda hinnatakse iga kahe nädala tagant uuesti.
Koolimajast laste asjade võtmine toimub erandkorras kokkuleppel klassiõpetajaga.
Jagame jooksvalt infot!
Püsige terved!

Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal avab uksed- avatud uste päev lükkub edasi!

4. märts, 2020
Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal avab uksed:
Avatud tundide päev 25.03 – Praegustel ja tulevastel vanematel on võimalus külastada tunde. 1-3 klass tunnid toimuvad Himmaste koolimajas, algusega 8.30 ja 4-9 klassi tunnid Rosma koolimajas, algusega 8.15. Täpsem info ja eelregistreerimise  kuni 23.03, tel: 56496254
28.03 Avatud uste päev
Ootame kõiki huvilisi külla Himmaste koolimajja, kell 10.00, kell 10.30 algab näidistund tulevase esimese klassi õpilastele, koos vanematega. Kell 11.30- 12.30 toimub vestlusring vanematele, lastel on samal ajal võimalus mõnusasti õues mängida juhendajaga koos.
Päev jätkub kell  Rosma koolimajas, kus kell 15.30 toimub lasteaias nukunäidend ja kell 16.00 vestlusring vanematele “Waldorflasteaed- vabadus kasvada , mängida ja õppida”
16.00 toimub koolimajas lastejooga lapsevanem Evelin Eelmaa juhendamisel

Otsime õpetajaid!!

4. märts, 2020

Johannese Kool Rosmal Põlvamaal otsib  2020/21 õppeaastaks:

 

osalise koormusega

 

– klassiõpetajat

– vene keele õpetajat

– muusika õpetajat

– kehalise kasvatuse õpetajat

– puidutöö õpetajat

– käsitöö õpetajat

– matemaatika-füüsika õpetajat

– eripedagoog-logopeedi.

 

Kandidaadilt ootame erialast haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu ja valmidust peatseks vaatluspraktikaks.

 

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 31.märtsiks 2020 a: kandideerimine@rosmakool.ee või info@rosmakool.ee

 

 

pakume: tihedat koostööd kolleegide ja lapsevanematega, mitmekülgseid väljakutseid.