Koolitus “Emmi Pikleri pedagoogika, vanus 0-3″

Kuidas kasvavad lapsed, kes on algatusvõimelised, ennast usaldavad ja püsivad? Millised on vajalikud eeldused, et lapsel kujuneks terve enesetunnetus?

See kolmest moodulist koosnev koolitus käsitleb Emmi Pikleri pedagoogikat. Sellel koolitusel keskendume väikelapse (0-3) arengule ja uurime lapse vajadusi.

Koolituse sisu

Koolitus toimub kogemusliku õppe meetodil: lisaks lühiloengutele ühised arutelud, videofilmide vaatamine, grupitööd ja rollimängud. Töö aluseks on Lóczy väikelastekodus Emmi Pikleri ja tema kaastöötajate poolt ülesvõetud fotod ja videod seal elavatest lastest nii hooldus- kui ka mängusituatsioonides.

Koolitus koosneb kolmest moodulist, mis toimuvad:

 • I moodul: ”Välisest tasakaalust sisemise tasakaaluni”
 • II moodul: ”Lähedaseks kasvamine”
 • III moodul: ”Las ma arenen ise”
Vaata ka täpsemaid kirjeldusi allpool.

Lektor: lasteaiaõpetaja, õpetaja ja AMI koolitaja Käty Toommägi

Toimumise info

Toimumisajad

 • I moodul: 12. oktoobril 2013, kell 10.00 – 18.00
 • II moodul: 9. novembril 2013, kell 10.00 – 17.30
 • III moodul: 30. novembril 2013, kell 10.00 – 17.30
NB! Toimumisaegade osas hoia pilk peal meie blogil ja kalendril

 • Kellele: õpetajad ja lapsevanemad
 • Koht: Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal koolimajas
 • Muu oluline: moodulis osalejad saavad tunnistuse
 • Maksumus: ühe mooduli hind 25 eurot; meie lapsevanematele 5 eurot (sisaldab koolitust, kahte kohvipausi ja lõunasööki)
 • Täpsem info ja registreerimine: rosmakoolituskeskus@gmail.com

Moodulite tutvustused

I moodul: ”Välisest tasakaalust sisemise tasakaaluni”

1. Emmi Pikler ja Lóczy

 • kuidas sündis Pikleri pedagoogika

2. Iseseisev liikumise areng

 • kas mu laps ikka õpib kõndima, kui ma teda tagant ei utsita?
 • iseseisva liikumise arengu tähendus: eeldus vabaduseks ja autonoomiaks
 • usalda ja anna aega

Esimese eluaasta jooksul ei õpi beebi mitte ainult kõhuli keerama, roomama, istuli ning püsti tõusma, vaid ta õpib ka õppima. Ta õpib iseseisvalt huvi ja pühendumisega millegi kallal tegutsema, proovima, katsetama. Ta õpib raskusi ületama. Ta õpib tundma rõõmu ja rahulolu, kui visaduse tulemusena miski õnnestub.

II moodul: ”Lähedaseks kasvamine”

1. Koostöö ja vahetu kontakt last hooldades

 • riidessepanek: pidev nutt ja võitlus või rõõm üheskoos veedetud ajast?
 • tähelepanelik ja hooliv ümberkäimine beebiga: kehateadvusest eneseteadvuseni
 • jagamatu tähelepanu
 • lõpetamata liigutused ja pehmed puudutused
 • koostöö: laps kui kompetentne parntner

Täiskasvanu käed loovad vastsündinu esimese suhte maailmaga. Puudutus on imiku jaoks kohaloleku-, läheduse- ja armastusesõnum.

III moodul: ”Las ma arenen ise”

1. Vaba mäng

 • mida tähendab vaba mäng enne kolmandat eluaastat?
 • milles seisneb inimese vabadus tema esimestel eluaastatel?
 • mängufaasid
 • sobiva keskkonna loomine
 • täiskasvanu roll

Oluline on, et laps saaks võimalikult palju asju ise avastada. Kui me talle pidevalt abiks oleme, röövime talt just selle, mis on ta vaimseks arenguks nii oluline. Laps, kes oma katsetuste tulemusel midagi saavutab, omandab hoopis teistsugused teadmised kui see, kellele valmis lahendusi pakutakse.

Emmi Pikleri lähenemise tutvustus

Emmi Pikler (1902-84) oli Ungari lastearst, Pikleri instituudi ja väikelastekodu – Lóczy rajaja.  Emmi Pikleri fenomen seisneb peenetundelises ning eelarvamustevabas lapse vaatlemises. Tema praktilised kogemused kooselust imikute ja väikelastega ning pikaaegne uurimustöö aitavad meil diferentseeritult näha laste arengupotentsiaali ja saada teadmisi ning inspiratsiooni, kuidas saata lapsi austusväärselt, kuid arenguvajadusi arvestavalt selles protsessis.

Emmi Pikleri ja tema kaastöötajate kogemus seab küsimuse alla traditsioonilise kujutluse imikust ja täiskasvanu rollist. Pikleri põhiidee on, et terve vastsündinu, kes lamab esialgu vaid selili, on võimeline isiklikust initsiatiivist, ilma täiskasvanute otsese stimuleerimise või abita, istuli ja seejärel püsti tõusma ning kõndima õppima. Lapsed, kes täie tõsiduse ja rõõmuga saavad uurida oma keha võimalusi ning jõuda omas tempos järjest keerulisemate valmisolekuteni, on usaldavad, tunnevad ennast turvaliselt ning arendavad välja terve eneseregulatsioonivõime (nii füüsilises kui psüühilises mõttes). Viis, kuidas imikueas õpitakse, omab suurt mõju ka täiskasvanuna.

Samas ei tähenda see, et täiskasvanud peaks lapsed omapead jätma. Pikleri väikelapsepedagoogika teine tugisammas on kommunikatsioon lapse ja täiskasvanu vahel, seda esimesest hetkest alates: armastusväärne pöördumine, kõnelemine, lapsele reageerimiseks aja andmine ning jagamatu tähelepanu hooldussituatsioonides (toitmine, riietumine jms). Ka uusimad neurobioloogilised uuringud kinnitavad, et kõige suuremat mõju imiku arengule avaldavad suhted lähedaste inimestega.

Koolitust toetavad: Eesti Tervisedenduse Ühing ja Hasartmaksu nõukogu.