Uudis

Koduõppe programm Johannese Koolis ja Lasteaias Rosmal

12. mai, 2017

Johannese Koolis ja Lasteaias Rosmal koduõppel olevad lapsed õpivad põhikooli riikliku õppekava alusel hinneteta vormis. Vähemalt kaks korda aastas ootame lapsi koos juhendajaga vestlusele, kus koos Rosma kooli õpetajaga vaadatakse üle lapse senine areng ning seatakse suunad edasiseks õppetööks.

Koduõppel olevate laste perede toetamiseks korraldame neli korda õppeaastas laagreid, kus keskendume ühele konkreetsele õppeainele. Laagreid viivad läbi kogenud waldorfpedagoogid, külla ootame ka spetsialiste väljastpoolt meie kooli.

laagrites toimuvad juhendatud tegevused nii lastele kui vanematele. Oluline osa saab laagrites olema omavahelisel suhtlemisel ja kogemuste jagamisel.

2017/2018 õppeaasta Johannese Kooli ja Lasteaia koduõppel olevate laste perede laagrid toimuvad koolivaheaegadel, täpsed kuupäevad ja laagris käsitlusele tulevad teemad täpsustamisel:

1) Sügislaager 21.–29. oktoober 2017;

2) Aastavahetuse laager 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;

3) Talvelaager 24. veebruar – 4. märts 2018;

4) Kevadlaager 21. aprill – 1. mai 2018;

 

Lisavõimalused:

  1. Antroposoofilise lastearsti vastuvõtt / Anne Silbaum
  2. Lastevanemate kool

Vastuvõtuvestlused eelneva kokkuleppega!

Rosma kooli koduõppe koordinaator:

Anu Kolk

+372 5221 662

kolkanu@gmail.com

Rosma kooli koolijuht:

Matti Orav

+372 5373 9081

mattiorav@gmail.com