Uudis

Kool ka pesamunade vanematele

19. jaanuar, 2017

Johannese Kooli ja Lasteaia õuele on ikka ema-isa süles pere pesamunasid ekselnud. Seni on nad pidanud leppima kõrvaltvaataja rolliga, imetledes vanemate õdede-vendade lasteaia- ja kooliaskeldusi. Et aga kõige väiksemailgi oleks sihipärast tulemist ja olemist, alustas lasteaia ja kooli kaitsva tiiva all tegevust “peenikese pere kool”.

 

Nii nagu Rosma kool ja lasteaed sündisid lapsevanemate eestvedamisel, sündis ka beebikool lapsevanemate initsiatiivil. Beebikooli rajamise idee tõi kolme titemammani kooli lapsevanem ja Rosma Haridusseltsi juhatuse liige Mari Peetsalu. Neli ema, kellest kolmel beebid süles, sõnastasid ühises ringis loodava beebikooli eesmärgid. Rosma beebikool ei ole ellu kutsutud beebide arendamiseks, see kool on mõeldud titade emadele. Soovime iganädalastel kohtumistel pakkuda emadele tuge ja head nõu, naudingut oma lapsega koos laulmisest ja mängimisest. Lastele soovime pakkuda aga kohtumisi omasuguste rõõmsate suuresilmsete maailmaavastajatega.

Ei saa muidugi salata, et perekooli laiem eesmärk on tutvusada  waldorfpedagoogikat ja Rosma lasteaeda ning avada selle toreda maja uksed lähikondsetele ja võimalikele tulevastele lapsevanematele. Rosma lasteaed alustas tegevust 1992. aastal, ent siiski leidub veel suur hulk inimesi, kellele pole osaks saanud lasteaia maagilistesse ruumidesse sattumine.

Ootame beebitundidesse titasid sünnist lasteaia eani. Kuni seitsmekuused lapsed on oodatud titade tundi. Titatund on koht, kus saab hubaselt aega veeta, natuke laulda ja koos lapsega mängida, veidi võimelda, koos teiste emadega teed juua ja vestelda emadele olulistel teemadel. Soov on pakkuda kodustele emadele võimalust suhelda, saada nõu ja tuge teistelt emadelt. Lisaks saab õppida mõned armsad mängituslaulud, salmid ja harjutused, mida oma lapsega ka kodus teha. Titatundi juhendab Liisa Maasik.

Lapsed, kes enam aga pudeliski paigal ei püsi ja ema kätevahelt minema roomavad, käputavad või jooksevad, on oodatud avastama kooli eurütmiasaali avarusi edasijõudnute rühmas ehk mängutunnis. Enam pole emadel mahti juua teed, sest hoogne laul kutsub hüpitama, patsutama, ratsutama, liikuma ja kiikuma. Mängutundi juhendavad Kadri Untera ja Kai Karell-Narrusk.

Alates veebruarist toimuvad igakuiselt loengud lapsevanematele.  Loengute teemad kasvavad välja tite- ja mängutunni vestlusringidest. Püüame oma loengutest vastata vanamate kõige aktuaalsematele lapse arengut, kasvukeskkonda, mängu, tervist ja toitumist puudutavatele küsimustele. Lektoreid on oodata nii meie lasteaiast, naaberlasteiast Parksepast ning teinekord ka Tartust. Loengute täpsem ajakava on varsti leitav  http://rosmakool.ee/koolituskeskus/

 

Titatund (0-7k) toimub neljapäeviti algusega 10.30 Rosma lasteaias.

Mängutund toimub kolmapäeviti algusega 10.30 Rosma kooli avaras eurütmia saalis.

Tunni osalustasu  on 3 eurot. Kuu eest korraga tasudes, on hind 10 eurot.

Liisa on kolme lapse ema. Ametilt lasteaiaõpetaja ning lastega töötanud erinevates waldorflasteaedades ja -hoidudes juba kümme aastat. Liisa on juhendanud ka käsitööringe ja -kursusi Eesti Rahvapärimuse Koolis.

Kadri on samuti kolme lapse ema. Pedagoogilistest kursustest on läbinud “Waldorfpedagoogika alushariduses” ja “Emmi Pikleri pedagoogika – väikelapse areng ja vajadused”. Kadri on ise koos oma lastega sarnases tite- ja mängutunnis käinud. See andis võimaluse kohtuda teiste emadega (näiteks Liisaga). Tunnis osalemine täiendas lastelaulude tühja kohta ning julgustas oma lapsele laulma.

Kai on emaks ühele armsale lapsele, seega on mängutundides osalemine ja nende vedamine talle esmakordne kogemus.  Küll aga on Kai, hariduselt haridusteadlane ja klassiõpetaja,  meie kooli õpetajate kolleegiumi liige, kelle kindla, kuid armastava käe all alustasid kooliteed tänased neljanda klassi lapsed.