Dokumendid

  • Õpetajate kolleegiumi koosolekud toimuvad igal kolmapäeval algusega kell 15:15
  • Lasteaiaõpetajate kolleegiumi koosolekud toimuvad esmapäeviti kl 13:30 – 15:00

Kooli ja lasteaia õpetajate ühiskolleegiumi koosolekud õppenõukogu pädevuses toimuvad kord kuus kolmapäeviti. Algusaeg kell 15:15. Toimumiskoht Rosma koolimaja.

Dokumendid