Kooli õppemaks

Kooli õppemaks:

Kooli õppemaks on 2018/2019. õppeaastal 586,08 aastas

Õppemaksu tasutakse:

      1. Ettemaksuna 10 kuuse perioodi jooksul septembrist 2018. – juuli 2019 igakuiselt, seltsi esitatud arve alusel. Õppemaksu osamakse ühes kuus on 58,60 eurot. Kokku tasutakse 10 osamakset.

      2. Ühekordse maksena kogu õppeaasta eest, õppeaasta alguses 527,47 eurot.

        Õppemaksu hulka ei arvata õppekavaväliste tegevuste ja õppimist toetavate teenustega seotud kulusid. Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel tasutakse õppemaks lepingu lõppemise kuu viimase päevani.

üks laps koolis 58,60 EUR
rohkem lapsi koolis/lasteaias 52,75 EUR
aasta korraga makstes soodustusega (1 laps) 527,47 EUR
aasta korraga makstes soodustusega (enam lapsi koolis/lasteaias) 474,72 EUR

 

Õppemaks tasutakse arve alusel seltsi arveldusarvele 221042776171 (Swedbank). Tasumisel palume maksekorraldusele märkida arve numbri.

Lisainfo õppemaksusoodustuste andmise korra kohta siin:

Õppemaksusoodustuste andmise kord

Soodustuse avalduse vorm 2018

Õppemaksu kohta erakoolides saab lähemalt lugeda siit:

juhendmaterjal_erauldhariduskooli_oppuri_vanemale_0