Koolipere

Õpilased

2014/15 õppeaastal õppis meil 87 õpilast.

2015/16 õppeaastal õppis koolis 91 õpilast.

2016/ 2017 õppeaastal õppis koolis 78 õpilast.

2017/ 2018 õppeaastal õppis meie koolis 87 õpilast.

2018/2019 õppeaastal õpib meie koolis 97 õpilast.

Direktor

 • Anne Kuusik

Väike kolleegium (personali teemad, vanemate küsimused, pedagoogilised teemad)

 • Riina Velmet
 • Külli Volmer
 • Raili Toom

Õpetajad 2018/19

 • Signe Keskküla       1.klassi klassiõpetaja
 • Kärolin Šults            2.klassi klassiõpetaja, koolipsühholoog, karolin@rosmakool.ee
 • Eneli Moorast              3. klassi klassiõpetaja, käsitöö, eneli@rosmakool.ee
 • Marika Nurmsalu                   4. klassi klassiõpetaja, marika@rosmakool.ee
 • Killu Timm                    5. klassi klassiõpetaja, killu@rosmakool.ee
 • Anneli Kiudorv             6. klassi klassiõpetaja, käsitöö, anneli@rosmakool.ee
 • Raili Toom                     7. klassi klassiõpetaja, keemia, raili@rosmakool.ee
 • Diana Asur                     8.  klassi klassiõpetaja, inglise keel, diana@rosmakool.ee
 • Kai Karell                      inglise keel, 2019 a. 1 klass
 • Aivar Piirisild                matemaatika,füüsika, aivar@rosmakool.ee
 • Ave Tamm                    HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, ave@rosmakool.ee
 • Ivi Gauk                        käsitöö, kunstiõpetus, inimeseõpetus, ivi@rosmakool.ee
 • Külli Volmer                  vene keel, kõnekujundus, draama, kylli@rosmakool.ee
 • Riina Velmet                 muusika, riina@rosmakool.ee
 • Epp Maidla                   kehaline kasvatus
 • Tõnu Lumi                    puidutöö
 • Eve Leppik                    eesti keel ja kirjandus 6.-9.klass, eve@rosmakool.ee

 

Kooli rütm

Meie kooli igapäevaelu põhineb olulise tõsiasja teadvustamisel, et elu kandjaks on rütm. Rütmiline kord on olemas kogu looduses, alates kõige igapäevasemast päeva ja öö ehk valguse ja pimeduse vaheldumise rütmist kuni hingamise ja südame töö väsimatu rütmini inimeses eneses. Kogu kasvamine ja kujunemine kulgeb rütmiliste kordustena. Nii saab areneda terve, korrastatud elujõududega organism, mis on hiljem aluseks tugevale tahtele. Rütmi mõju põhineb kindlustundel, mis lapses tekib – ta orienteerub kindlalt ajas ja ruumis ning säästab lisaks ka energiat – rütm kannab.

Selle teadmisega on koostatud ka waldorfkooli õppeplaan, nii et ta arvestaks ja toetaks areneva lapse vajadusi. See on rütmiline õppeplaan, mille puhul on oluline õppetöö tsüklilisuse printsiip: ühte õppeainet käsitletakse kolm kuni neli nädalat järjest. See võimaldab ainesse süveneda.

Laste koolipäev on liigendatud loomuliku päevarütmi järgi. Päev algab meil kell 8.00 pika põhiainetunniga (1 t. 45 min/2t). Sellele järgnevad ainetunnid (45 min.), kus rõhuasetus on pideval rütmilisel kordamisel: võõrkeeled, muusika, liikumine jne. Päeva lõppu jäävad rohkem praktilise kallakuga õppeained nagu käsitöö, puutöö, aiandus jt.

Sündmused koolis

Igal kuul toimub meie koolis kuupidu, kus lapsed saavad üksteisele ette kanda, mida nad selle aja jooksul õppinud on. “Väikesed” näevad imestusega mida “suured” juba oskavad ning nood omakorda meenutavad oma eelnevaid kooliaastaid. See loob koolis toreda ühe-pere-tunde.

Aastapühad ja nende tähistamine on laste hingele niisama tähtsad kui ihule toit. Kui õpitakse mõistma, mis pühade ajal toimub, siis nähakse, et looduses tuleb iga asi õigel ajal ning see annab lastelegi kindlustunde ja hingerahu.

Nii võimaldab rütm tajuda elu sellisena nagu ta on ning õppida eristama olulist ebaolulisest. Ta aitab jääda alati seesmiselt liikuvaks ning arenemisvõimeliseks läbi kogu elu.