Koolipere

Marju MargaÕpilased

2014/15 õppeaastal õppis meil 87 õpilast.

2015/16 õppeaastal õppis koolis 91 õpilast.

2016/ 2017 õppeaastal õppis koolis 78 õpilast.

2017/ 2018 õppeaastal õppis meie koolis 87 õpilast.

2018/2019 õppeaastal õppis meie koolis 97 õpilast.

2019/ 2020 õppeaastal õppis meie koolis 103 õpilast

2020/2021 õppeaastal õpib meie koolis 107 õpilast

Direktor

 • Anne Kuusik

Väike kolleegium (tegeleb õpetajatega seotud teemadega, vanemate küsimuste ja pedagoogiliste teemadega)

Õpetajad 2020/2021

 • Marju Marga                1.klassi klassiõpetaja marju.marga@rosmakool.ee
 • Tanel Vassel                 2.klassi klassiõpetaja, tanel.vassel@rosmakool.ee
 • Signe Keskküla             3.klassi klassiõpetaja, vene keel, signe.keskkyla@rosmakool.ee
 • Raili Toom                    4.klassi klassiõpetaja, raili.toom@rosmakool.ee
 • Anneli Kiudorv             5. klassi klassiõpetaja, käsitöö, anneli.kiudorv@rosmakool.ee
 • Marika Nurmsalu          6. klassi klassiõpetaja, marika.nurmsalu@rosmakool.ee
 • Diana Asur                    7. klassi klassiõpetaja,inglise keel, diana.asur@rosmakool.ee
 • Aivar Piirisild                8. klassi klassiõpetaja, füüsika, matemaatika aivar.piirisild@rosmakool.ee
 • Kaja Tampere                9. klassi klassiõpetaja, arvutiõpetus, muusika, ajalugu, kodanikuõpetus, kaja.tampere@rosmakool.ee
 • Ave Tamm                    HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, ave.tamm@rosmakool.ee
 • Ivi Gauk                       käsitöö, kunstiõpetus, inimeseõpetus, religiooniõpetus ivi.gauk@rosmakool.ee
 • Külli Volmer                 draama kylli.volmer@rosmakool.ee
 • Riina Velmet                 muusika, riina.velmet@rosmakool.ee
 • Ander Konks                kehaline kasvatus ander.konks@rosmakool.ee
 • Tõnu Lumi                    puidutöö
 • Eve Leppik                   eesti keel ja kirjandus 6.-9.klass, eve.leppik@rosmakool.ee
 • Karl Tammiste             9. klassi bioloogia karl.tammiste@rosmakool.ee
 • Teele Ööbik                psühholoog, teele.oobik@rosmakool.ee

 

Kooli rütm

Meie kooli igapäevaelu põhineb olulise tõsiasja teadvustamisel, et elu kandjaks on rütm. Rütmiline kord on olemas kogu looduses, alates kõige igapäevasemast päeva ja öö ehk valguse ja pimeduse vaheldumise rütmist kuni hingamise ja südame töö väsimatu rütmini inimeses eneses. Kogu kasvamine ja kujunemine kulgeb rütmiliste kordustena. Nii saab areneda terve, korrastatud elujõududega organism, mis on hiljem aluseks tugevale tahtele. Rütmi mõju põhineb kindlustundel, mis lapses tekib – ta orienteerub kindlalt ajas ja ruumis ning säästab lisaks ka energiat – rütm kannab.

Selle teadmisega on koostatud ka waldorfkooli õppeplaan, nii et ta arvestaks ja toetaks areneva lapse vajadusi. See on rütmiline õppeplaan, mille puhul on oluline õppetöö tsüklilisuse printsiip: ühte õppeainet käsitletakse kolm kuni neli nädalat järjest. See võimaldab ainesse süveneda.

Laste koolipäev on liigendatud loomuliku päevarütmi järgi. Päev algab meil kell 8.00 pika põhiainetunniga (1 t. 45 min/2t). Sellele järgnevad ainetunnid (45 min.), kus rõhuasetus on pideval rütmilisel kordamisel: võõrkeeled, muusika, liikumine jne. Päeva lõppu jäävad rohkem praktilise kallakuga õppeained nagu käsitöö, puutöö, aiandus jt.

Sündmused koolis

Igal kuul toimub meie koolis kuupidu, kus lapsed saavad üksteisele ette kanda, mida nad selle aja jooksul õppinud on. “Väikesed” näevad imestusega mida “suured” juba oskavad ning nood omakorda meenutavad oma eelnevaid kooliaastaid. See loob koolis toreda ühe-pere-tunde.

Aastapühad ja nende tähistamine on laste hingele niisama tähtsad kui ihule toit. Kui õpitakse mõistma, mis pühade ajal toimub, siis nähakse, et looduses tuleb iga asi õigel ajal ning see annab lastelegi kindlustunde ja hingerahu.

Nii võimaldab rütm tajuda elu sellisena nagu ta on ning õppida eristama olulist ebaolulisest. Ta aitab jääda alati seesmiselt liikuvaks ning arenemisvõimeliseks läbi kogu elu.