Koolitus

MTÜ Rosma Haridusseltsi koolituskeskuse tutvustus

Vanemate Koolist algimpulsi saanud Rosma Koolituskeskus on kutsustud ellu, et pakkuda koolitusi ja oluliste teemade käsitlusi pedagoogidele ja lapsevanematele.

Koolitustel osalenutele väljastatakse tunnistus. Koolitusluba nr 7164HTM.

Ajalugu

2008 aastal algatati seltsi liikmete suunatud “Lapsevanema kool”, millest 2012 aastal kasvas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel välja projekt “Lapsevanemate ja õpetajate ühiskoolitus”. Selle raames töötati välja lapsevanemate ja õpetajate ühine koolitusprogramm ja viidi läbi pilootprojekt.

Tänane päev

Rosma Koolituskeskus sai koolitusloa 2013 aasta augustis.

Hetkel pakutakse loengusarja  “Valgus ei saagi vanaks…”

Kontaktandmed, rekvisiidid

  • E-mail: rosmakoolituskeskus@gmail.com
  • a/a nr. :10402010939005 SEB