Uudis

KÜSK projekt “Uuendusseisundis kool 01.05.2015 – 31.08.2016”

5. juuni, 2015

 

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks_väiksem

Rõõmuga anname teada, et Rosma Haridusselts on saanud KÜSK-ist Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru kaudu 10 579,35 eur. 

Miks? Perioodil 2011 – 2014 on seltsis õppivate laste arv kasvanud 42-lt lapselt  86-ni, st 80%! Seoses kiire kasvuga toimunud muudatustega (sh Himmaste logistika) on tunda, et vanad süsteemid enam ei toimi ning organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja põhjalikult uuendada tegutsemispõhimõtteid. Vaja on uut süsteemset käsitlust organisatsioonist.

Projekti eesmärk on töötada välja ja juurutada protsessid ja tööpõhimõtted kolmes valdkonnas:
strateegiline planeerimine, inimesed, kommunikatsioon.

Kaasame vastava valdkonna tippeksperte, et üheskoos töötada välja uued protsessid, toimiv struktuur ning tõsta nii organisatsiooni sise- kui ka välisringi teadlikkust.

Selleks
1. koolitatakse seltsi töötajaid ja liikmeid,
2. valmivad uus arengukava ning
3. valmib kommunikatsiooniplaan, uuendatakse kodulehekülg ja käivitatakse siseveeb ning infokiri, lepitakse kokku personalijuhtimise põhimõtted ajavahemikus 01.05.2015 – 31.08.2016

Ehk siis – tegemist on päris mahuka ja samas meile ülivajaliku arenguhüppega. See on unikaalne võimalus meie laste ja meie endi elu kergemaks, sujuvamaks, rõõmupakkuvamaks teha.

Täpsema info projekti kohta – ajakava, projektiosade juhtide, ekspertide jne kohta paneme kodulehele üles suve lõpuks.

Lähemat infot saab meie KÜSK-i  projektijuhi Merike Mitt-i käest –  merike@mastery.ee