Uudis

Lihtsustatud korras riigihanke korraldamine toitlustuteenuse pakkuja leidmiseks 2017/2018 õppeaastaks.

3. aprill, 2017

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab Riigihanke, lihtsustatud korras  ” Johannese Kool ja Lasteaed Rosmale toitlusteenus õppeaastal 2017/2018″  pakkuja leidmiseks.

Pakkumuse esitamise tähtpäev ja aadress 17. aprill 2017 kell 13.00, MTÜ Rosma Haridusseltsile digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel info@rosma.edu.ee

.
Hankedokumendid:
Pakkumise koostamise juhend
LISA 1 Toitlustusteenuse tehniline kirjeldus
LISA 2 Hankeleping (projekt)

VORM 1 Pakkuja taotlus hankes osalemiseks

VORM 2 Pakkuja kinnitus hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
VORM 3 Kinnitus, et pakkuja on täitnud kõik kohustused maksude osas.
VORM 4 kinnitus pakkuja vastava tööjõu, kogemuse ja kvalifikatsiooni olemasolu kohta.
VORM 5 Pakkumuse maksumuse esildise vorm
VORM 6 Pakkumuse jõusoleku tähtaja kinnitus

.
Kontaktisik:
Gitlin Kütt
MTÜ Rosma Haridusselts
majandusala juhataja
56204995
gitlin@rosma.edu.ee