Uudis

Õppeaasta algas loovusnädalaga

1. september, 2020

Rosmal alustatakse uut õppeaastat loovusnädalaga
Põlva külje all asuvas waldorkoolis Rosmal alustatakse uut kooliaastat
loovusnädalaga, mida aitavad sisustada kolleegid Saksamaalt.
Loovusnädalal ehitatakse looduslikest materjalidest kõlapille, vesteldakse
koolirahvaga maailma asjadest, tehakse erinevaid käelise tegevuse
töötubasid ja õpitakse üksteise tegemistest Steiner filosoofial põhinevas
waldorfkoolis.
Rudolf Steineri õpetus käsitleb vaimsuse arendamist läbi keskendumise ja
helimaailma. Lähtutakse põhimõttest, et inimene on osa kosmosest,
universumist ning need mõjud, mis tulevad meile maailmaruumist on
meie igapäevaelu mõjutajad. Laste puhul on pigem nii, et õpetamine
lähtub eeskätt praktilistest tegevustest, vahetust kogemusest ja tehtu
kogemuslikust mõtestamisest, seetõttu on loovusnädalal ka palju praktilisi
tegevusi, nt pillide meisterdamisest ja ka nendega musitseerimist
Rosma koolis õpib 105 õpilast ja esimese klassis alustas tänavu 18
õpilast.
Täiendav info tel. 50 69616, Rosma kooli õppejuht Marika Nurmsalu. Ja tel
55602169 Rosma kooli tegevjuht Liisa Maasik
Pressiteate koostas:
Kaja Tampere
tel 5118765
e-post: kaja.tampere@gmail.com