Uudis

Otsime õpetajaid!!

4. märts, 2020

Johannese Kool Rosmal Põlvamaal otsib  2020/21 õppeaastaks:

 

osalise koormusega

 

– klassiõpetajat

– vene keele õpetajat

– muusika õpetajat

– kehalise kasvatuse õpetajat

– puidutöö õpetajat

– käsitöö õpetajat

– matemaatika-füüsika õpetajat

– eripedagoog-logopeedi.

 

Kandidaadilt ootame erialast haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu ja valmidust peatseks vaatluspraktikaks.

 

CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata 31.märtsiks 2020 a: kandideerimine@rosmakool.ee või info@rosmakool.ee

 

 

pakume: tihedat koostööd kolleegide ja lapsevanematega, mitmekülgseid väljakutseid.