Põlvamaa Roheline Maja

Põlvamaa Roheline Maja on:

  • Waldorfõppe ja säästva elulaadi keskus, mis toetub seltsi tugevustele (sh end tõestanud kontseptsiooniga kool ja lasteaed).
  • Energiatõhus, säästlikke tehnoloogiad rakendav ja looduslikke materjale kasutav ainulaadne piirkonna tõmbekeskus.
  • Moodustab tervikliku kompleksi koos 90ndatel valminud Rosma koolimajaga ja muinsuskaitse all oleva Johannes Käisi sünnimajaga.

Kahekorruselisesse hoonesse on plaanitud multifunktsionaalne saal, raamatukogu, muusika-, käsitöö- ja puutöö ruumid ning abiruumid. Lisaks õppetööle pakub Põlvamaa Roheline Maja Kagu-Eesti rohelise majanduse ja loodushoidliku eluviisi edendajatele väljundit oma tegevuste tegemiseks. Majas hakkavad toimuma erinevad õpitoad, koolitused, kontserdid ning erinevad säästva elulaadi ja mahepedagoogikaga seotud üritused.

Plaanide järgi on tegemist madala primaarenergia sisaldusega looduslikest materjalidest ehitatava energiatõhusa ökomajaga, mis lähtub passiivmaja standardist – planeeritud energiakulu on passiivmaja standardist lähtuv 15 kWh/m2/a (tavamaja 150-200 kWh/m2/a). Hoonesse on planeeritud tervikliku taastuvenergialahendusega küttesüsteem koos juhtimiskeskusega ning võimalusega jälgida maja energiakulu reaalajas üle veebi.

Projekti hetkestaatus: hoone on projekteeritud ning peaks valmima aastatel 2013-2015.