Rosma Kooli ja lasteaia kalender

Projekti “Johannese Kooli ja lasteaia kalender” käigus anti välja kooli ja lasteaia kalender. Väljaandmise protsessi panustas terve koolipere: õpilased joonistasid kalendrisse imeilusad pildid, õpetajad kohtusid vanematega  kahes vanematekooli loeng-vestlusringis, kus arutati ühiselt läbi waldorfkooli traditsioonilised pühad ja kombed. Kohtumiste tulemusena  sai valmis armas ja informatiivne oma kooli kalender, mis peagi ripub igas kodus seina peal, selle kooliperet ühendava märgina.

Projektijuht: Mari Peetsalu, lähem info tel: 5101819

 

Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.