Spordiväljak

Projekti läbiviimise kaudu soovisime mitmekesistada vaba aja veetmise võimalusi Rosma külas ja soodustada laste, noorte täiskavanute terveid liikumisharjumusi. Projekti käigus rajati Rosma kooli juurde jalgpalliväljaku kõrvale jõulinnak. See lõi võimaluse arendada füüsilist jõudu ja vastupidavust, ronida, harjutada osavust ja teha erinevaid jõuharjutusi. Jõulinnak on igapäevaselt aktiivses kasutuses ja on meelitanud lapsi/noori/ täiskasvanuid rohkem liikuma, oma võimeid proovile panema, terviseriske ennetama. Kasusaajateks Johannese kool ja Lasteaed Rosmal õpilased ja Rosma küla elanikud, laiemalt ka kõik Põlva elanikud, kes seda kasutada soovivad. Väljakut kasutatakse nii kooli sporditundide läbiviimisel, kui muul ajal. See loob see hea võimaluse Rosma küla elanikele kodulähedases kohas veidi sporti teha.  Tagasiside projekti koha on olnud ülipositiivne, nii koolilaste kui külaelanike poolt.

KOP toetus 3990, omafinatseering 450