Supervisoon

Projekti nr 2014-2020.1.02.17-0474 “Rosma kooli õpetajate supervisiooniseminarid” raames
toimusid 2018 a. aprillis Rosma kooli õpetajatele kolm supervisooniseminari. Neil seminaridel omandasid
õpetajad erinevaid supervisiooni ja kovisiooni töömeetodid. Supervisooni ja kovisiooni meetodite õppimineaitas õpetajatel vähendada igapäevast tööväsimust, ennetada, leida üles ja edasi arendada oma isiksuse tugevaid külgi ja arenguruumi ning edendada selle abilka oma ametioskusi ja koolielu. Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond summas 4290 eurot.

Projekti eesmärgid:

1.Töötajate professionaalse arengu toetamine uute meetodite
omandamise kaudu. Tulemus: Pädevamad õpetajad- seekaudu koolist
saadava hariduse kvaliteedi tõus, paremad suhted kolleegide, laste ja
vanematega.

2. Töötajate isiksusliku ressursi teadvustamine ja suurendamine,
võimaliku tööväsimuse ennetamine ja vähendamine, tasakaalu
hoidmine keerulistes olukordades. Tulemus: Oma ressursside paremini
teadvustada ja kasutada oskavad õpetajad, tööstressi vähenemine.

3. Toimiva supervisiooni- ja kovisioonisüsteemi juurutamine
organisatsioonis Tulemus: professioanalsuse tõus, motivatsiooni
teadlik juhtimine, lahenduskesksuse suurenemine

4. Kollegiaalse juhtimise toetamine. Tulemus: Kooli juhtimise ja
kollegiaalselt langetatavate pedagoogiliste otsuste kvaliteedi
tõstmine.