Uudis

UUS! Sügisest alustame programmiga koduõppel olevate laste peredele

12. mai, 2017

 

Rosma kool alustab eraldi programmiga koduõppel olevatele lastele

Viimastel aastatel oleme kokku puutunud mitmete peredega, kes on huvitatud oma laste õpetamisest kodus. Koduõppe valivad enamasti teadlikud ja tegusad vanemad, kes leiavad, et suudavad ise oma lapsele pakkuda parimat õppimise keskkonda. Tänaseks on koduõpet pakkuvate perede hulk Lõuna-Eestis kasvanud sedavõrd suureks, et sügisest alustame koduõppel olevate laste peredele suunatud toetusprogrammiga.

Rosma kooli koduõppe programmi hakkab koordineerima Anu Kolk, kolme lapse ema, kes oma vanima lapsega on saanud waldorfkooli lapsevanemaks olemise kogemuse, hetkel õpetab Anu oma teist last koduõppel.

Miks valida kooli ja kogenud õpetajate asemel oma lapsele koduõpe selgitab Anu Kolk järgmiselt: “Koduõpe valitakse ennekõike selleks, et  oma lapse eripäradega parimal viisil arvestada. Kes teab veel paremini, kui mina emana, millised on minu lapse vajadused ja võimalused? Ise oma lapse õppetööd suunates saan last toetada parimal viisil.“

Kui koolis õppiv laps veedab lõviosa oma päevast õpetajate ja koolikaaslastega, siis koduõppel oleva lapse päeva planeerib ja veab lapsevanem.  Anu Kolk toob välja koduõppe plussina asjaolu, et lapse ja vanema elu ei lähe üksteisest mööda, igapäevane koos toimetamine annab võimaluse kaasata laps oma igapäevaellu. “Pean väga oluliseks kvaliteetselt lapsega koos veedetud aega. Koduõpe on väga suur vanema õppimise koht. Uurin, otsin ja õpin koos lapsega, see kõik on väga huvitav, “  lisab Anu.

Koduõpe sobib lapsevanematele, kelle töö ja igapäevaelu korraldamine seda võimaldavad. “Kindlasti pole koduõpe vanematele mugav variant. Kui pere elustiil seda võimaldab ja vanemad on õpetamise tööks motiveeritud, tasub pingutus end kuhjaga ära,”  võtab Anu Kolk koduõppe teema kokku.

 

Rohkem teavet Johannese Kooli ja Lasteaia koduõppe kohta jagab programmi koordinaator Anu Kolk. Küsi julgelt, kirjutades kolkanu@gmail.com.

Avaldus õpilaste nimekirja arvamiseks (koduõpe)